Organigram

ABC cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is een coöperatieve waarbij alle huurders ook aandeelhouder zijn.

Elke huurder tekent in op 15 aandelen van 25 euro elk.
Daarnaast zijn er institutionele aandeelhouders zoals:
- Het Vlaams Gewest 930 aandelen
- De Stad Antwerpen 700 aandelen
- De Provincie Antwerpen 700 aandelen.

Alle aandeelhouders worden jaarlijks uitgenodigd op de statutaire algemene aandeelhoudersvergadering die doorgaat op de vierde donderdag van mei, tenzij anders beslist door de Raad van Bestuur.Leden van de Raad van Bestuur:

  • Robert Van Passen Voorzitter van de Raad van Bestuur
  • Liliane Coppenholle Bestuurder
  • Marleen Van Hautghem Bestuurder afgevaardigde van de provincie
  • Koen Verlinden Bestuurder afgevaardigde van de Stad Antwerpen
  • Godelieve Wouters Bestuurder
  • Jan Adriaensen Secretaris  bestuurder
  • Gie Doggen Bestuurder
  • Peter Provenier Bestuurder
  • Leo Van Dyck Bestuurder
  • Erik Van Elsacker Bestuurder

De Raad komt maandelijks samen (behalve augustus) en beslist over de toekomstvisie en de belangrijke onderwerpen.

Daarnaast bestaat er een directiecomité samengesteld als volgt:

De Voorzitter van de Raad van Bestuur
De Secretaris Bestuurder
De directeur: Anne-Marie Dupont
 

Het directiecomité komt tweewekelijks samen.