Hallo ABC, editie december 2015

Info voor kandidaten

Het kantoor zal op de laatste donderdag van december (31/12/2015) niet open zijn. Zo zullen de kandidaten hun nummer op de wachtlijst niet kunnen opvragen. Ze kunnen op ons kantoor terecht op woensdag 30/12/2015 van 8u30 tot 11u30 voor deze vragen. We wensen iedereen een prettig eindejaar !!

Hallo ABC, editie september 2015

Hallo ABC , editie juni 2015

Nieuwe bestuurder bij ABC cvba

Op de algemene aandeelhoudersvergadering die doorging op 26 mei jongstleden werd Mevrouw Godelieve Wouters verkozen als bestuurder voor een termijn van zes jaar.

Pagina's