Hallo ABC, editie september 2015

Hallo ABC , editie juni 2015

Nieuwe bestuurder bij ABC cvba

Op de algemene aandeelhoudersvergadering die doorging op 26 mei jongstleden werd Mevrouw Godelieve Wouters verkozen als bestuurder voor een termijn van zes jaar.

Nieuwsbrief 3 aan huurders Theofiel Gautierstraat en Victor Hugostraat

Pagina's