Op de algemene aandeelhoudersvergadering die doorging op 26 mei jongstleden werd Mevrouw Godelieve Wouters verkozen als bestuurder voor een termijn van zes jaar.

Zij stelde  zich kandidaat  naar aanleiding van het einde van het mandaat van Mevrouw Maria Winkeler die zich, om persoonlijke redenen,  niet opnieuw kandidaat stelde voor een nieuwe termijn.

De Raad bedankt Mevrouw Winkeler voor bewezen diensten gedurende de vele jaren dat zij zich heeft ingezet voor de maatschappij ABC cvba.

De Raad verwelkomt tevens Mevrouw Wouters in haar eerste ambtstermijn.