ABC cvba kocht in mei 2015 het pand gelegen aan de Dambruggestraat 102  -10 4 te 2060 Antwerpen.

Momenteel huist er een Hubo-Winkel van de Bricomarkt groep.

Na beëindiging van de huurovereenkomst zal er een gebouw opgetrokken worden met een zestiental sociale huurappartementen.

Het terrein is 1045 m² groot en heef een straatbreedte van 31 lopende meter. Er zal kortelings een ontwerper aangesteld worden.