Vraag: 

Ik huur sinds november en krijg in december al opnieuw een huurberekening ? Kan dat ?

Antwoord: 

Dat klopt inderdaad. Elk jaar opnieuw wordt de huurbijdrage berekend rekening houdende met het gezinsinkomen van het referentiejaar (drie jaar terug) en uw gezinssamenstelling.

Vraag: 

Hoe wordt nu de huur berekend ?

Antwoord: 

Uw huur wordt elk jaar opnieuw berekend. Er wordt rekening gehouden met uw inkomen van het referentiejaar (drie jaar eerder) en uw gezinssamenstelling. De nieuwe huurberekening krijgt u begin december en telt vanaf 1 januari van het volgende jaar. Ook de voorschotten voor huurlasten kunnen jaarlijks aangepast worden.

Vraag: 

Kan ik mijn woningkeuze wijzigen ?

Antwoord: 

U kan uw woningkeuze ten allen tijde uitbreiden of verkleinen. Op uw inschrijvingsbewijs ziet u voor welke gebouwen of straten u in aanmerking komt. Als u dat wil wijzigen moet u dat schriftelijk aanvragen. U krijgt daarvan geen schriftelijke bevestiging.

Vraag: 

Kan ik vragen om tijdelijk geen toewijzing te krijgen ?

Antwoord: 

U kan dat schriftelijk aanvragen, mondelinge aanvragen worden niet behandeld. U krijgt daarvan geen schriftelijke bevestiging.

Vraag: 

Wat moet ik verder doen om op de wachtlijst te blijven staan ?

Antwoord: 

Het is belangrijk dat u wijzigingen met betrekking tot uw kandidatendossier zo snel mogelijk bezorgd aan ABC CVBA.

Welke wijzigingen bedoelen wij?

- U bent verhuisd dan bezorgt u ons uw nieuw adres.
- Er is een kindje geboren dan bezorgt u ons een geboorteakte.
- Er is een persoon die niet meer tot uw gezin behoort dan bezorgt u ons een gezinssamenstelling.
- U bent getrouwd of er zijn gezinsleden uit het buitenland in België komen wonen dan bezorgt u ons een gezinssamenstelling.
- Als u gezinsleden uit het buitenland wil laten komen (=gezinshereniging) dan bezorgt u ons de familienaam + voornaam en de geboortedatum van elk gezinslid.

Welke referentie zet u op deze documenten?

Graag op elke document uw kandidatennummer vermelden. Wat als u dit niet heeft? Gelieve duidelijk de naam en voornaam van de persoon vermelden die de kandidatuur heeft aangevraagd.

Hoe geeft u deze wijzigingen door?

- U kan de documenten aan het loket afgeven op maandag, woensdag of donderdag tussen 8u30 en 11u30.
- U bezorgt de documenten in de brievenbus van ons kantoor, gelegen Reinaartlaan 8 2050 Antwerpen.
- U bezorgt de documenten via post naar ons kantoor: ABC CVBA, Reinaartlaan 8 2050 Antwerpen.
- U stuurt de documenten naar het e-mailadres kandidaat@abc-shm.be 

Vraag: 

Hoe lang blijf ik op de wachtlijsten staan ?

Antwoord: 

U blijft op de wachtlijsten staan tot u huurder wordt bij onze maatschappij. Let wel op, als u twee maal de toewijzing van een woning weigert, dan wordt u geschrapt als kandidaat. U kan zich dan opnieuw inschrijven maar begint dan weer helemaal achteraan de wachtlijsten. De tweede toewijzingsbrief vermeldt duidelijk dat het om de tweede toewijzing gaat.

Vraag: 

Hoe geraak ik sneller aan een geschikte woning ?

Antwoord: 

Maak uw woningkeuze zo ruim mogelijk, vraag zo weinig mogelijk bijkomende voorwaarden want dat beperkt uw woningkeuze. Schrijf u ook in bij de andere maatschappijen die actief zijn in de gemeente.

Vraag: 

Waarom kan ik enkel de laatse donderdag van de maand mijn plaats op de lijst opvragen ?

Antwoord: 

De wachtlijsten kunnen dagelijks wijzigen, het heeft dan ook geen zin om meerdere malen per maand uw plaats op te vragen.

Vraag: 

Hoe lang moet ik wachten op een woning ?

Antwoord: 

Dat is moeilijk te zeggen. Kandidaten voor u kunnen zich uitschrijven, andere kunnen voorrang krijgen op uw inschrijving, zie hiervoor alle prioriteiten in het intern huurreglement. U kan uw plaats op de wachtlijsten opvragen elke laatste donderdag van de maand, aan het loket in de voormiddag of telefonisch in de namiddag. Let wel op, uw plaats op de wachtlijst kan verschillen van wijk tot wijk. Dat hangt gewoon af van het aantal kandidaten dat zich daarvoor inschrijft.

Pagina's